Affärsidé

Min affärsidé är att för elföretags räkning utföra mängdalkyler från färdig handling eller från totalentreprenader för kraft, belysning och tele/data. Jag mängdar och prissätter kalkylen med GNP- priser i den grossistordning ni vill ha den. Projektering på Totalentreprenader uförs efter Ramhandling och ert kalkylunderlag. Mitt arbete gör att ni sparar värdefull tid till projektplanering, inköp m.m

För prisuppgifter, leveransbestämmelser och övrig information kontakta mig här på hemsidan eller på något av dessa nummer:

  • Tel: 0920-253710
  • Mobil. 070-6153710